Post Name Contact Number
ChairmanDhanawahadur Karki9844085669
Current President Susil Devkota9844040240
First Vice PresidentMenuka Timalsina 9844147247
Second Vice PresidentKiran Shrestha9844245796
SecretaryDeepak Timalsina 9844042442
TreasurerDhanavahadur Majhi9849060293
Joint SecretaryDhubra Chandra Khadka9807681600
MemberChudamani Varal9844075635
MemberIndra Adhikari9812153048
MemberDevi Wahadur K.C9841356433
MemberPrakas Kafle9854041619
MemberRegina Shrestha9864054809
Advisory CoordinatorVasuprasad Vetuwal9844041982
Advisor Meet Hari Prasad9844041981
Advisor Vinay Dahal 9844197385
Advisor Krishna Prasad Dhungel9844082699
MemberKajiman Baiju9854041228
MemberHome Wahadur Karki (Rajan)9851003893