PostNamePhone no
Chairmanscience rimal9855032590
Current President Vasu Q. Neupane9855067136
First Vice PresidentPushkal Nepal9845074949
Second Vice PresidentVavuram Khatiwada9855068649
SecretaryAmir Chaulagai9845288521
TreasurerShantraj Dhungel9855071117
Joint SecretaryArjana Karki9845293730
MemberAmrit Tumsingh9840297501
MemberJamuna Rupakheti9865137892
MemberJanak Bhandari9855071333
Advisor ex-presidentPremlal Shrestha9855971280
Advisor ex-presidentNavin Paudel9855068291
Advisor ex-presidentKiranwavu Neupane9855069735
Advisor ex-presidentAjit Thapa9855068671
AdvisorRamachandra Upreti9855068412
AdvisorMahesh Regmi9855068663
AdvisorLaxman Dahal9855072988
AdvisorKiran Lama9845224133
AdvisorRammani Dhungana9845164853