क्र.सं.पदनाममोबाइल नम्बर
1अध्यक्षचन्द्रबहादुर थकाली9857650027