क्र.सं.पदनाममोबाइल नम्बरपसलको नामठेगानाप्यान नं.
1अध्यक्षसुजय पौड्याल9842012720पौड्याल पुस्तक एण्ड पत्रपत्रिका पसलचैनपुर
2उपाध्यक्षध्रुव लम्साल9840652100गंगा बुक्स एण्ड स्टेशनरीडुम्लीङटार
3सचिवकृष्ण प्रसाद भण्डारी9842042136मकालु बुक्स एण्ड स्टेशनरी सेन्टरखाँदबारी
4सह सचिवखेमराज खड्का9862147973न्यू मकालु बुक्समुडे,संखुवासभा
5कोषाध्यक्षगंगा सुबेदी9842212593पूजा स्टेशनरी सप्लायर्सखाँदबारी
6सदस्यरुद्र प्रसाद पोखरेल 9842214389रुपेस बुक्स एण्ड स्टेशनरीखाँदबारी
7सदस्यरामकुमार न्यौपाने 9842280065सिद्धकाली पुस्तक पसलचैनपुर
8सदस्यमहेन्द्र आले मगर 9842159602लाङ्गली बुक्स एण्ड स्टेशनरी सेन्टरखाँदबारी
9सदस्यइन्द्र बराल 9862066970आस्था बुक्स एण्ड स्पोट्र्स सेन्टरखाँदबारी
10सदस्यबसन्त तामांग9842159590न्यू जनता बुक्स एण्ड स्टेशनरीखाँदबारी
11सल्लाहकारनारायण कटुवाल9852055526बिजय बुक्सखाँदबारी