क्र.सं.प्रकाशनको नामसम्पर्क नम्बरप्रकाशकको नाम
1ड्रिमल्याण्ड प्रकाशन4771804
2एडभान्स आयाम प्रकाशन9851073509
3पिनाकल प्रकाशन4011015
4करुधारा प्रकाशन4011054
5दिपमाला प्रकाशन4168267
6एडभान्स सरस्वती प्रकाशन4780359
7कृति प्रकाशन4249924
8के.इ.सी प्रकाशन4168301
9जुपिटर प्रकाशन4242203
10समिक्षा प्रकाशन4230184
11रिलायन्स प्रकाशन5234568
12सुलभ प्रकाशन4917349
13आशिष प्रकाशन
14एम.के. प्रकाशन
15सुकुन्दा प्रकाशन5320379
16हेरिटेज प्रकाशन5321291
17सम्झना प्रकाशन4790225
18शुभकामना प्रकाशन5383891
19आर.आर.पब्लिसर5705299
20कालिन्चोक प्रकाशन9851222297
21उन्नती प्रकाशन4218568
22लुम्बिनी प्रकाशन9851032966
23पैरवी प्रकाशन9851068451
24पैरवी बुक हाउस4530823
25सि.पब्लिकेशन9851044541
26जानुका प्रकाशन9851048343
27क्विष्ट पब्लिकेशन4336618
28सूर्य प्रकाशन9851241060
29ऐरावती प्रकाशन4421555
30गिनिज प्रकाशन5237332
31एसिया प्रकाशन5903919
32ए.बी.सी.प्रकाशन9841030984
33शिवहरि प्रकाशन9841449603
34बेन्चमार्क प्रकाशन4117538
35नेशनल बुक सेन्टर4229757
36रिडमोर प्रकाशन4672071
37दिव्य देउराली प्रकाशन4241176
38निमा प्रकाशन4253811
39बुद्ध पब्लिकेशन9851038737नवराज बजगाईँ
40विद्यार्थी पब्लिकेशन9851031111शान्ता गौतम
41स्टुडेन्ट पब्लिकेशन9851054250राममचन्द्र