क्र.सं.पदनामसम्पर्क नम्बरव्यवसायीक संस्थाको नामठेगानाप्यान नं.
1अध्यक्षनवराज पौडेल9857640125जे.बी स्टेशनरी एण्ड जनरल सप्लायर्सबेनी,म्याग्दी600148753
2नि. अध्यक्षमुकुन्दप्रसाद आचार्य9857624378
3उपाध्यक्षभिमबहादुर श्रेष्ठ9851292712अक्सफोर्ड पुस्तक पसलबेनी,म्याग्दी600023106
4सचिवनारायण शर्मा9861641071आफ्नै पूस्तक पसल तथा स्टेशनरीबेनी,म्याग्दी600200879
5कोषाध्यक्षध्रुवराज सुवेदी9857627035
6सह सचिवरामु रिजाल9857680547मालिका स्टेशनरी स्टोर्समालिका गा.पा.–६,दरवाङ्ग601748574
7सदस्यशान्ति आचार्य9847624265न्यू पौडेल स्टेशनरी एण्ड बुक सेन्टरबेनी न.पा.–७,बैँकरोड302488603
8सदस्यदिप्ती श्रेष्ठ9841348308
9सदस्यमुक्तिप्रसाद सुवेदी9867704558
10सदस्यजमुना पौडेल सुवेदी9847667404
11सदस्यलक्ष्मी प्रसाद सुवेदी9857640698सुवेदी स्टेशनरी एण्ड किराना पसलरघुगंगा गा.पा.–२,म्याग्दी
12सदस्यगौरी थापा मगर9847627863हाम्रो बेनी पुस्तक पसलबेनी न.पा.–८,म्याग्दी600504391
13सल्लाहकार लिलाराम गौतम9857640000कालीगण्डकी छापाखाना तथा स्टेशनरी सेन्टरबेनी न.पा.–८,न्यूरोड,म्याग्दी301453963
14सल्लाहकार सुदर्शन कुमार श्रेष्ठ9857640440
15सल्लाहकार ठाकुर प्रसाद शर्मा9857640252सगुन स्टेशनरी स्टोर्सक्याम्पसचोक,बेनीबजार,म्याग्दी301523099
16सल्लाहकार कमल प्रसाद श्रेष्ठ9847627130
17सल्लाहकार नारायण प्रसाद सुवेदी9857640965गंगासागर फोटोकपी एण्ड स्टेशनरी सेन्टरबेनीबजार,म्याग्दी600207867